VÅRT POLITISKE
PROSJEKT

Pensjonistpartiet kort forklart

Vi kjemper for å bringe erfaring og visdom inn i fremtiden!

Politiske prosjekt

Vårt prosjekt

Vårt politiske prosjekt er å få flere seniorer til å engasjere seg i politikken slik at den kunnskap, erfaring og livsvisdom vi har tilegnet oss blir benyttet til å skape et bedre samfunn for oss selv og våre etterkommere.

Vårt bidrag

Pensjonistpartiet ønsker å skape bred forståelse for at seniorer har mye å bidra med for å takle de mange utfordringer som ligger foran oss. Vi aksepterer ikke oppfatningen om at vi blir avleggs, gammeldagse og/eller irrelevante bare fordi vi blir eldre.

Vi skal være med

Pensjonistpartiet mener at seniorer skal ta sin frimodige plass i det politiske landskapet, utfolde seg og gripe mulighetene. Vi insisterer på våre rettigheter, men også våre plikter. Utgangspunktet er at eldre skal behandles som alle andre grupper i samfunnet. Vi skal ikke diskrimineres, umyndiggjøres eller stakkarslig-gjøres.

Vårt idégrunnlag

Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare naturen, et humant og omsorgsfullt samfunn, samt individets verdi og verdighet. Vår politikk er ikke preget av ulike typer doktriner eller «-ismer» og er uavhengig av tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, blått eller grønt.

Vårt mantra

Verdighet, respekt, likeverd, velferd og livsglede for alle!

Vårt varemerke

Pensjonistpartiet kjennetegnes av en ansvarlig og troverdig politikk på alle områder. Våre tillitsvalgte demonstrerer at modenhet og erfaring er viktige kvalifikasjoner for å sikre god politisk styring mot et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.

Ikke bare for pensjonister

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt man får gjennom et levd liv mer aktivt inn i politikken. Vi arbeider mot symbolpolitikk og virkelighetsfjerne politiske løsninger som potensielt kan rasere samfunnsøkonomien og velferden til store befolknings­grupper.  

Kunnskap er ikke det samme som visdom

Pensjonistpartiet kjennetegnes av en ansvarlig og troverdig politikk på alle områder. Våre tillitsvalgte demonstrerer at modenhet og erfaring er viktige kvalifikasjoner for å sikre god politisk styring mot et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.

Vi tror på fremtiden!

Pensjonistpartiet er fanebærer for et positivt og optimistisk syn på fremtiden. Vi er motpol til politiske budskap med sterke innslag av elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer livskvaliteten og fremtidstroen til stadig flere mennesker i alle aldre.