VÅR POLITIKK

Våre hovedsaker

Trykk for å lese mer

Kampen for minste- pensjonistene

Pensjonist- partiets rolle er viktig

Sikring av kjøpekraft

Alle saker (Alfabetisk)

Bygge sterkere bånd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Byvekstavtalen

Vi ønsker å reforhandle deler av den signerte Byvekstavtalen slik at Bærums befolkning ikke blir skadelidende selv om Bærum har forpliktet seg til å avlaste Oslo for utbyggingspresset i hovedstadsregionen...

Seniorsentrene

Vi arbeider for at seniorsentrene i Bærum får de økonomiske rammevilkår som gjør at de kan fylle sin viktige rolle for å motvirke ensomhet og isolasjon...

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi skal sørge for at Bærums sykehjem og omsorgsboliger får en bemanning og økonomiske rammer som gjør at våre gamle og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet...

Bli med Pensjonistpartiet å forandre fremtiden!