Sikring av kjøpekraft

PENSJONISTPARTIET VIL

Sikring av kjøpekraft

For en del år siden fikk vi en trygdemodell og et pensjonsforlik som skulle sikre uføre og pensjonister en kjøpekraft på lik linje med de yrkesaktive. Slik har det dessverre ikke blitt. I de siste 7-8 årene så har samordning og den såkalte underreguleringen medført en dramatisk reduksjon av kjøpekraften til våre grupper. I forbindelse med det årlige trygdeoppgjørene har det vært store debatter der de politiske styrende partiene, ja også de  store opposisjonspartiene har stått frem og sakt at det ikke var intensjon at kjøpekraften for pensjonistene skulle svekkes. Dette skal ordnes er omkvedet. Så langt har ingen ting skjedd.

Legger vi sammen tapet av kjøpekraften til pensjonistene på grunn av underreguleringen så har pensjonistene tapt mange titusen kroner i kjøpekraft. Vi i Pensjonistpartiet har sikring av kjøpekraft som kampsak. Mange andre politiske hverdagssaker er også viktig, men den økonomiske utviklingen og sikring av kjøpekraft gjør at mange andre saker taper fokus hos oss i forhold til denne saken. Å sikre kjøpekraft og en rettferdig utvikling av pensjon er viktigst for oss.