Seniorer er en ressurs for samfunnet som må brukes

Seniorer og eldre er en stor ressurs i det norske samfunnet. Bare tenk hvordan det hadde vært om ikke denne aldersgruppen hadde stilt opp i all frivilligheten som pågår daglig i det norske samfunnet.

Vi nevner bare som frivillige nå i vaksinasjonsarbeidet ved Covid-19 pandemien.

Samtidig opplever vi at mange eldre fra andre områder i samfunnet på grunn av alder. Eks. kan du ikke bli valgt inn i kommunenes Forliksråd, du får heller ikke vær meddommer i retten når du fyller 70 år.

Når det er sagt så kan en stille spørsmålet hvorfor man samtidig utestenger seniorer og eldre fra andre sider av samfunnslivet.

Eks. Så taper samfunnet store beløp årlig på grunn av den pågående aldersdiskrimineringen der store grupper seniorer og eldre utestenges fra arbeidslivet.

Det er en kjensgjerning og en realitet at de å finne ny jobb når en er i femtiårene ofte er en umulighet.

Den siste meldingen som nylig kom ut offentlig er at i Bergen får du ikke være frivillig valgmedarbeider når du er 70 år.

Dette er bare noen eksempler. Det finnes mange, mange flere.

Kan og nevnes at når kvinner fyller 70 år blir det også slutt på Mammografiundersøkelser.

Dette er ren aldersdiskriminering og ikke noe annet. Dette er forbudt i henhold til norsk lov.

Loven er helt klar: Det er forbudt å drive diskriminering pga. alder.

Seniorer, pensjonister er en stor resurs i det norske samfunnet. Vi i Pensjonistpartiet jobber uavbrutt hver dag for å få fjernet alle former for diskriminering og utestengelse av denne gruppen.

Kurt Johnny Hæggernæs
Leder Pensjonistpartiet i Norge

Del gjerne denne artikkelen!

Share on facebook
Del på Facebook

Legg igjen en kommentar