Nå må næringslivet stoppe aldersdiskrimineringen!

Pensjonistpartiet til kamp mot aldersdiskriminering av eldre.

Samfunnet taper store beløp årlig på grunn av den pågående aldersdiskrimineringen der store grupper seniorer og eldre utestenges fra arbeidslivet.

Det er en kjensgjerning og en realitet at de å finne ny jobb når en er fylt femti år ofte er en umulighet.

Det er på tide å få endret denne diskrimineringen av mange tusen velkvalifiserte arbeids-takere som ofte har 10-12 år igjen av yrkeslivet. Dette er sløsing med verdier, godt skolerte og kvalifiserte personer blir tvunget over på NAV i langtidsledighet i mange år på grunn av at etablerte holdninger om at man er utgått på dato når en er fylt femti.

Hva koster dette samfunnet av trygdemidler er det ingen som spør om.

Hvem har funnet på denne idiotiske holdningen? Og hvordan har den klart å få fotfeste i norsk næringsliv. Hvor er LO og NHO?

Og hvor er regjeringen og likestillings og diskrimineringsmyndighetene? Som lar dette få lov å pågå.

Sannheten er at personer i femti- og sekstiårene som regel er på sitt mest kunnskapsrike og på topp erfaringsmessig i denne alderen.

CVen til disse personene overgår og innfrir de alle forventningene når stillinger skal besettes. De har en drømme CV for alle arbeidsgivere, dessverre så foretrekker arbeidsgiverne personer som er noen tiår yngre og ofte uten den erfaring og kompetanse som seniorene innehar. Forstå det den som kan.

Dette er ren aldersdiskriminering og ikke noe annet. Dette er forbudt i henhold til norsk lov.

Ref: Arbeidsmiljøloven § 13 – §13.1 Forbud mot diskriminering pga. alder og Likestillings-loven Kap 1 §1 og § 2 som sier det samme: Det er helt klart at det er forbudt å drive diskriminering pga. alder.

Vi i Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at dette får pågå år etter år og går nå til kamp for å få slutt på aldersdiskrimineringen i arbeidslivet.

Kanskje tiden er inne til å endre arbeidsmiljøloven slik at personer over 55 år skal ha fortrinnsrett og kvoteres inn når stillinger skal besettes.

Uansett vi ønsker i første omgang å få løftet aldersdiskrimineringen i arbeidslivet frem på dagsorden i samfunnsdebatten. Hva mener LO og NHO?

Dette kan ikke fortsette det er uverdig for seniorene å bli holdt utenfor arbeidslivet og det koster storsamfunnet store unødvendige utbetalinger i trygdegodtgjørelser.

Kurt Johnny HæggernæsLeder Pensjonistpartiet i Norge

Del gjerne denne artikkelen!

Share on facebook
Del på Facebook

Legg igjen en kommentar