Kampen for minstepensjonistene

PENSJONISTPARTIET VIL

Øke minstepensjonen

Øke minstepensjonistens deltakelse

Komme over fattigdomsgrensen

Kampen for minstepensjonistene

I Norge har vi bortimot 150.000 minstepensjonister som lever under fattigdomsgrensen. Dyr husleie og høye strømregninger, kommunale avgifter m.v. gjør at mange av disse ikke har nok penger til mat, medisiner, tannlege eller helsehjelp.

Dette er en av de store kampsakene for oss i pensjonistpartiet. Minstepensjonen må økes slik at også minstepensjonistene kan ha et verdig liv og kan ta del i samfunnslivet på lik linje med alle oss andre. Dette er en av hovedsakene for oss i pensjonistpartiet og som er årsaken til at våre tillitsvalgte landet over engasjerer seg i partiet. Denne uretten mot minstepensjonistene har derfor vår høyeste prioritet.
Vi må heve minstepensjonen NÅ!