Ukategorisert

Pensjonister landet over mobiliserer til valget – «I år er det vår tur». Hundrevis av tillitsvalgte i Pensjonistpartiet over hele landet planlegger i disse dager årets valgkamp. «I år er det vår tur» er ordene som går igjen. Etter snart 8 år med nedadgående kjøpekraft er vi nå lei og vil ta saken i egne …

Pensjonistene blir valgvinner i høst Read More »

Pensjonistpartiet til kamp mot aldersdiskriminering av eldre. Samfunnet taper store beløp årlig på grunn av den pågående aldersdiskrimineringen der store grupper seniorer og eldre utestenges fra arbeidslivet. Det er en kjensgjerning og en realitet at de å finne ny jobb når en er fylt femti år ofte er en umulighet. Det er på tide å …

Nå må næringslivet stoppe aldersdiskrimineringen! Read More »

Seniorer og eldre er en stor ressurs i det norske samfunnet. Bare tenk hvordan det hadde vært om ikke denne aldersgruppen hadde stilt opp i all frivilligheten som pågår daglig i det norske samfunnet. Vi nevner bare som frivillige nå i vaksinasjonsarbeidet ved Covid-19 pandemien. Samtidig opplever vi at mange eldre fra andre områder i …

Seniorer er en ressurs for samfunnet som må brukes Read More »