BIOM

Overskrift

PP Viken vet at de fleste av de vi henvender oss til, har stått på og gjort sin plikt i mange år i et hektisk liv med barn, familie, jobb og alskens gjøremål fra morgen til kveld. At man skal kunne nyte sitt otium som senior er for oss en selvfølge, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal slutte å bidra med vår kunnskap og våre erfaringer til å skape en bedre fremtid. I PP Bærum føler vi et ansvar for å gi vår opparbeidede livsvisdom videre til beste for kommende generasjoner.

 

Overskrift

Alle kommuner skal ha et eldreråd, og alle saker som gjelder eldre skal forelegges eldrerådet

Eldrerådet vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker. Oppgaven er å bidra til å belyse sakene slik at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil eldrerådets fokus naturlig være mot saker på et overordnet nivå, men det er ingenting i veien for at rådet kan ta opp mer spesifikke saker – så lenge dette ikke gjelder saker og avgjørelser ovenfor enkeltpersoner.

Pensjonistpartiet ønsker en god meningsutveksling med seniorer i Bærum i forhold til saker som angår og engasjerer eldre i kommunen. Vi oppfordrer derfor alle til å ta kontakt med vår representant i eldrerådet.

Overskrift

PP Viken vet at de fleste av de vi henvender oss til, har stått på og gjort sin plikt i mange år i et hektisk liv med barn, familie, jobb og alskens gjøremål fra morgen til kveld. At man skal kunne nyte sitt otium som senior er for oss en selvfølge, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal slutte å bidra med vår kunnskap og våre erfaringer til å skape en bedre fremtid. I PP Bærum føler vi et ansvar for å gi vår opparbeidede livsvisdom videre til beste for kommende generasjoner.