Seniorsentrene

PENSJONISTPARTIET VIL

Nødvendige økonomiske rammevilkår

Seniorsentre er viktig for livskvaliteten

Drives i kombinasjon av frivillige og kommuneansatte

Utdypende om saken

Vi arbeider for at seniorsentrene i Bærum får de økonomiske rammevilkår som gjør at de kan fylle sin viktige rolle for å motvirke ensomhet og isolasjon hos eldre. Seniorsentrene er viktig for livskvaliteten til mange eldre i kommunen. Vi ønsker at forholdene legges til rette slik at seniorsentrene kan drives i en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte.