Byvekstavtalen

PENSJONISTPARTIET VIL

Reforhandle deler av byvekst avtalen

Sette staten i en bedre posisjon

Sørge for riktig og stabil vekst

Utdypende om saken

Vi ønsker å reforhandle deler av den signerte Byvekstavtalen slik at Bærums befolkning ikke blir skadelidende selv om Bærum har forpliktet seg til å avlaste Oslo for utbyggingspresset i hovedstadsregionen. Dette kan føre til at kvaliteten på skoletilbud, helse- og omsorgstjenester og andre kommunale tjenester blir redusert på grunn av det presset utbyggingen av nødvendig sosial infrastruktur vil legge på Bærum kommunes økonomi i årene fremover.